Firemní indentita

Jde o soubor grafických prvků, které dohromady tvoří vizuální prezentaci firmy.
Díky jednotnému grafickému stylu, barvám a písmu budete mezi konkurencí snadno rozeznatelní. Prezentace vaší firmy bude navíc vizuálně komplexní.

Tvorba identity v režii Boxart

Nejprve vyrobíme logo, které je pro tvorbu identity klíčové. Na něj potom navazují další grafické materiály. To vše společně vytvoří ucelenou vizuální identitu firmy.

Našich služeb využila také olomoucká restaurace a pizzerie POLLO. Na jejich příkladu si ukážeme, jak se firemní identita tvoří.

poctivý přístup, kvalitní suroviny, italská kuchyně

01

Potkáme se s klientem

Společně probereme filozofii vašeho podnikání a vyjmenujeme si prezentační materiály, které by měla firemní identita obsahovat.

02

Přemýšlíme nad konceptem

Svoláme brainstorming a diskutujeme nad tím, jak by měl branding působit na cílovou skupinu. Ze schůzky vzejde základní koncept, který odpovídá hodnotám a cílům klienta.

Grafik připraví základní vizuální styly

03

Vytvoření grafických návrhů

Úkolem grafika je v tuto chvíli promyslet, jakými směry by se identita mohla vyvíjet. V rámci prvních grafických návrhů se vybere ten, který nejvíce odpovídá sdíleným představám. Do něj poté grafik zapracuje zbylé základní materiály identity, ze kterých je patrný hlavní motiv, který se bude v materiálech opakovat.

Vizuzalizace reklamích předmětů

04

Prezentace klientovi

Klientovi předneseme základní koncept a popíšeme myšlenky, které ho provázejí. Poradíme se nad jednotlivými návrhy a společně vymyslíme, jakým způsobem firmu prezentovat. Grafik podněty ze schůzky zapracuje do všech materiálů. Vzniká tak hlavní soubor, který bude později s firmou spjatý.

Reference se zaměřením na identity